Nauczanie

Nauczam języka niemieckiego na wszystkich poziomach znajomości języka.

Pracuję indywidualnie i z grupami w siedzibie mojej firmy, online (więcej w news) lub w miejscu wyznaczonym przez Państwa. Preferuje małe grupy, tak aby każdy z uczestników jak najwięcej pracował w języku docelowym. Nie ilość a jakość jest moim priorytetem.

Na moich zajęciach koncentruje się na ćwiczeniu mówienia i wymowy, słuchania, czytania i pisania, oraz motywowaniu słuchaczy do samodzielnej pracy w domu.

Moim celem jest jak najszybsza nauka i doskonalenie umiejętności komunikacji w języku niemieckim, przekaz informacji oraz poprawne odnalezienie się w danej sytuacji. Pewna doza poprawności gramatycznej jest niezbędna do porozumiewania się, ale pełna poprawność gramatyczna nie jest najistotniejsza.

Nauczam języka angielskiego dzieci i uczniów klas 1-8. Więcej w zakładce news.

Na życzenie przeprowadzę lekcję pokazową oraz przygotuje test diagnostyczny określający umiejętności językowe zainteresowanych.