Gabinet Terapeutyczny dla dzieci i młodzieży

Konsultacje pedagogiczne dla dzieci (od 3 – do 11 r. ż.) i młodzieży (12 – 19 lat)

Terapia jest przydatna, gdy dzieci i młodzież:

 • przeżywają problemy
 • przeżywają trudności szkolne
 • mają problemy w relacjach z rówieśnikami
 • są agresywne lub skrajnie nieśmiałe np.: boją się chodzić do szkoły, uciekają z domu, biją się z kolegami, cierpią na zaburzenia jedzenia
 • są nadpobudliwe psychoruchowo lub mają ADHD
 • wykazują niskie poczucie własnej wartości ciągłe się czegoś lękają np.: szkoły, nauczycieli, zabaw z rówieśnikami
 • wykazują zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • mają obniżony nastrój, są często smutne, drażliwe
 • od pewnego czasu wyraźnie zmieniły swoje zachowanie

Terapia indywidualna dzieci i młodzieży ma formę regularnych spotkań dziecka oraz dziecka i rodziców. Częstotliwość sesji i czas trwania terapii ustalam indywidualnie, w zależności od potrzeb danego dziecka.

W terapii dzieci młodszych wykorzystuje zabawę – ich naturalny język. Sesje mają formę  wspólnej aktywności w obszarze zabawy z wykorzystaniem atrakcyjnych zabawek i materiałów. Dzięki nim dziecko może wyrażać swój wewnętrzny świat, eksperymentować i poszukiwać nowych rozwiązań. W terapię dzieci włączeni są rodzice.

Z dziećmi starszymi sesje mają formę rozmowy. Wykorzystuje również prace plastyczne, gry czy odgrywanie scenek w celu doskonalenia wybranych umiejętności społecznych.

Okres nastoletni to szczególny czas dążenia do uzyskania niezależności oraz poszukiwania własnej tożsamości. Dlatego w pracy z młodzieżą szczególne znaczenie ma zaufanie, dyskrecja i wzajemny szacunek. W procesie terapii wspieram nastolatków w budowaniu własnej indywidualności, zdrowych relacji z innymi oraz wiary w siebie.

W pracy wykorzystuje terapię poznawczo – behawioralną i terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach.

Konsultacje pedagogiczne dla rodziców

Konsultacje skierowane są dla rodziców pragnących zasięgnąć porady specjalisty w związku z niepokojącymi zachowaniami dziecka. Spotkanie konsultacyjne ma na celu wykluczenie lub potwierdzenie konieczności dalszej diagnozy lub terapii.

Warto porozmawiać ze mną, gdy:

 • rozwój dziecka budzi niepokój rodzica lub nauczyciela
 • dziecko nabywa nowe umiejętności wolniej, niż jego rówieśnicy
 • dziecko staje się nadpobudliwe lub ma trudności z koncentracją uwagi
 • dziecko ma trudności z nauką lub wykazuje niechęć do nauki
 • dziecko staje się lękliwe, wycofane, nieśmiałe
 • dziecko ma trudności w nawiązywaniu kontaktu z rówieśnikami
 • dziecko przejawia trudności adaptacyjne lub problemy natury emocjonalnej
 • nastolatek od pewnego czasu wyraźnie zmienił swoje zachowanie
 • dziecko ma trudność z panowaniem nad swoją złością lub agresją
 • rodzic obserwuje problemy wieku dojrzewania, np. bunt, problemy z akceptacją własnego wyglądu lub płci, zaburzenia odżywiania, uzależnienia
 • dziecko ma trudność z zaakceptowaniem nowej sytuacji rodzinnej, np. pojawienie się rodzeństwa, przeprowadzka, zmiana szkoły

Warsztaty Psychoedukacyjne w szkołach

Przeznaczone dla dzieci, młodzieży i nauczycieli służą:

 • wspieraniu rozwoju, nauce i doskonaleniu umiejętności społecznych:
 • komunikacyjnych (aktywne słuchanie, wyrażanie swojego zdania, proszenia, itp.)
 • nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami
 • modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie
 • współpracy w grupie
 • metody radzenia sobie z emocjami
 • przestrzeganie zasad
 • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów