Nauczanie

Nauczam języka niemieckiego na wszystkich poziomach znajomości języka.

Pracuję indywidualnie i z grupami w siedzibie mojej firmy, online (więcej w news) lub w miejscu wyznaczonym przez Państwa. Preferuje małe grupy, tak aby każdy z uczestników jak najwięcej pracował w języku docelowym. Nie ilość a jakość jest moim priorytetem.

Na moich zajęciach koncentruje się na ćwiczeniu mówienia i wymowy, słuchania, czytania i pisania, oraz motywowaniu słuchaczy do samodzielnej pracy w domu.

Moim celem jest jak najszybsza nauka i doskonalenie umiejętności komunikacji w języku niemieckim, przekaz informacji oraz poprawne odnalezienie się w danej sytuacji. Pewna doza poprawności gramatycznej jest niezbędna do porozumiewania się, ale pełna poprawność gramatyczna nie jest najistotniejsza.

Na życzenie przeprowadzę lekcję pokazową oraz przygotuje test diagnostyczny określający umiejętności językowe zainteresowanych.