Tłumaczenia

Tłumaczenia pisemne:

Dzięki zdobytej praktyce w przedstawicielstwie firm zagranicznych i współpracy z wyselekcjonowaną grupą wykwalifikowanych tłumaczy, specjalizuję się w bardzo szerokiej tematyce: biznes, marketing, ekonomia, finanse, logistyka, transport, produkcja przemysłowa i inne.

Tłumaczenie odbywa się, zależnie od wyboru klienta, w trybie standardowym lub ekspresowym. Termin realizacji liczony jest od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia z uwzględnieniem dni roboczych od godz. 8.00 do godz. 16.00.

 

Tłumaczenia ustne:

Tłumaczenia konsekutywne są bardzo powszechnym rodzajem translacji, głównie praktykowanym podczas różnego rodzaju rozmów biznesowych, negocjacji handlowych, szkoleń, prezentacji oraz konferencji, w których udział biorą goście z zagranicy.

W tłumaczeniu następczym dość często praktykowane jest wykonywanie stosownych pauz przez mówcę w trakcie wystąpienia. Dzięki temu zabiegowi tłumacz ma szansę na dokonanie dokładnego przekładu z języka źródłowego na docelowy i w bardziej zrozumiały sposób przedstawić treść prelekcji zgromadzonym słuchaczom. Nieznacznie wydłuża to jednak czas prezentacji, co należy uwzględnić planując takie spotkania.

Generalnie moje zadanie jako tłumacza konsekutywnego jest proste. Notuje przemówienie prelegenta, a następnie odtwarzam jego słowa w języku docelowym.

W tłumaczeniu konsekutywnym skupiam się na przekazaniu zgromadzonym na konferencjach lub prezentacjach, tylko tych najistotniejszych informacji. W takim przypadku konieczne jest więc dokonanie odpowiedniej selekcji pozwalającej na odtworzenie ciągu myślowego mówcy.